۱۳۹۵-۱۱-۰۴
پاک کردن خودکار پوشه های خالی پاک کردن خودکار پوشه های خالی ! 10 10

پاک کردن خودکار پوشه های خالی !

#آمزش_کامپیوتر ؛ در این مقاله ترفندی را آموزش می دهیم که به کمک آن می توانید بصورت خودکار پوشه های خالی موجود در کامپیوتر را شناسایی و حذف کنید . با مقاله پاک کردن خودکار پوشه های خالی با ما همراه باشید :    اگر فردی با انضباط و صد البته وسواسی باشید حتمأ این خصیصه تان به کار کردن شما با کامپیوتر نیز سرایت میکند. به نوعی که حتمأ در کامپیوتر نیز بایستی همه چیز مرتب باشد. هر فایلی در فولدر مربوط به خود جای گرفته باشد و مورد اضافی نیز وجود نداشته باشد. این نظم در دنیای کامپیوتر […]