۱۳۹۶-۰۳-۰۷
مالیات سبز مالیات سبز ! 5 8

مالیات سبز !

#حسابداری ؛ در این مقاله با واژه جدید مالیات سبز آشنا می شویم که در به تازگی وارد ادبیات حسابداری شده است . با ما همراه باشید :    منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا یا خاک یا زمینبه میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.   پالایشگاه‌های نفت، گاز، واحدهای استخراج نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و سایر واحدهای آلاینده و مخرب محیط زیست که […]