۱۳۹۶-۰۱-۲۹

دلیل مسدود شدن تماس صوتی تلگرام مشخص شد !

#اینترنت ؛ در این یادداشت به بررسی دلیل مسدود شدن تماس صوتی تلگرام می پردازیم . طبق خبرهای رسیده ، قاضی دستور مسدود شدن تماس صوتی تلگرام را صادر کرده است . با ما همراه باشید :    تماس صوتی تلگرام با دستور قضایی صادر شده، از دیروز ظهر در ایران مسدود شد.   دلیل مسدود شدن تماس صوتی تلگرام مشخص شد تماس صوتی تلگرام که از شامگاه پنجشنبه برای کاربران ایرانی فعال شده بود، از دیروز ظهر با دستور قضایی صادر شده در این رابطه مسدود شد.   بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته و مدیرعامل زیرساخت […]