۱۳۹۶-۰۲-۳۰
نکات مهم حسابداری : دفتر معین چیست ؟

نکات مهم حسابداری : دفتر معین چیست ؟

#حسابداری ؛ در این مقاله به ادامه مباحث نکات مهم حسابداری و اینکه دفتر معین چیست می پردازیم . با ما همراه باشید :   در بعضی از موسسات جریان کار به ترتیبی است که نیاز به تهیه اطلاعات تفضیلی یا جزئیات بعضی از فعالیتهای مالی می باشد . این گونه اطلاعات را نمی توان به آسانی از دفترکل استخراج نمود ، در نتیجه از دفاتری که جنبه کمکی و فرعی دارند و به نام دفتر معین خوانده می شوند ، استفاده می گردد .   حساب های معین، مجموعه حساب های کمکی یا مکمل برخی از حساب های دفتر […]