۱۳۹۵-۱۲-۱۸

نکات مهم حسابداری ؛ حقوق و دستمزد – بخش اول

#حسابداری ؛ در این مقاله به ادامه مباحث نکات مهم حسابداری در قسمت حقوق و دستمزد می پردازیم . با مقاله نکات مهم حسابداری با ما همراه باشید :    از ابتدای سال ۹۵, مبلغ سنوات خدمت (مزایای پایان کار ) چه در زمان قطع همکاری و چه در زمان تمدید قرارداد (و ادامه همکاری) مشمول مالیات نمی شود.   به بیانی دیگر از سال ۹۵ هزینه سنوات کارکنان،چه پرداخت شده باشد یا نشده باشد. چه برایش ذخیره گرفته باشید چه نگرفته باشید. ( نکات مهم حسابداری )   چه کارکنان بعد از دریافت سنوات ،کاملا” از شرکت رفته باشند و […]