۱۳۹۶-۰۳-۲۹
سامسونگ سامسونگ از کاربران خود جاسوسی می کند!        9 1

سامسونگ از کاربران خود جاسوسی می کند!

در ایم مقاله قصد داریم به بررسی شرکت سامسونگ بپردازیم . با ما همراه باشید. گزارشی جدید نشان می دهد سامسونگ اطلاعات فعالیت های کاربران خود در فضای آنلاین را رصد می کند. این فناوری قابلیت ردیابی ایمیل های شخصی کاربر را نیز دارد.   به گزارش مهر به نقل از سان، گزارشی جدید نشان می دهد تلفن های ساخت شرکت سامسو نگ با استفاده از روش beaconing از کاربران خود جاسو سی می کند. این فناوری تمام آنچه را که کاربر در فضای آنلاین می خواند و تماشا می کند (از جمله ایمیل های شخصی) را رصد می کند. […]