۱۳۹۶-۰۳-۰۲
نکات مهم حسابداری : تشویقات و جرایم مالیاتی – بخش اول                                       1

نکات مهم حسابداری : تشویقات و جرایم مالیاتی – بخش اول

#حسابداری ؛ در این مقاله به معرفی و بررسی نکات مهم حسابداری و تشویقات و جرایم مالیاتی می پردازیم . با ما همراه باشید :   در این بخش قصد داریم یک از مهترین قسمتهای قانون مالیاتهای مستقیم را برای شما ارائه کنیم . بخشی که موارد قانونی و مهمترین بخشنامه های تشویقات و جرائم مالیاتی را بررسی می کند . طبق ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند های الف و ب ماده ۹۵ این قانون ، چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حسای سود وزیان و دفاتر و مدارک آنها مورد قبول […]