۱۳۹۵-۱۲-۲۸

نکات مهم مالیاتی ؛ ترفند مالیاتی

#حسابداری ؛ در این مقاله در ادامه مباحث نکات مهم مالیاتی به ارائه ترفندهای مالیاتی می پردازیم . با ما همراه باشید :    در صورتی که ایرادات دفاتر ، منطبق با موضوع ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر ، به هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ اعلام گردد، اعلام اداره امور مالیاتی باید تحت عنوان رد دفاتر باشد و هیأت مذکور نیز به علت عدم رعایت موازین قانونی ( ماده ۲۰ آیین نامه ) رأی به دفاتر خواهد داد ( نکات مهم مالیاتی )   در صورتی که ایرادات موضوع ماده ۲۰ آیین نامه […]