۱۳۹۵-۱۲-۲۸
امنیت نکاتی برای افزایش امنیت IT سازمان ها 78

نکاتی برای افزایش امنیت IT سازمان ها

#امنیت ؛ در این مقاله به نکاتی میپردازیم که سازمانها برای افزایش امنیت IT خود باید آنها را رعایت کنند .  با ما همراه باشید :    شروع یک کسب و کار هرگز کار سخت و ترس برانگیزی نیست اگر که مجرمان سایبری اجازه دهند تا کارها روند خود را پیش گیرند. از آن جایی که سایبر ابعاد جدیدی پیدا کرده و به وضعیت پیچیده تری تبدیل شده است، شروع یک کسب و کار نیاز به نکاتی است که باید عملی شوند، به عبارتی ساده، شروع کسب و کار بدون ا منیت سایبری امکان پذیر نخواهد بود. مانند هر چیزی […]