۱۳۹۵-۱۲-۲۹
استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری 2

استانداردهای حسابداری

در این مقاله قصد داریم مقدمه ای کوتاه بر استانداردهای حسابداری داشته باشیم و در ادامه به معرفی استانداردهای حسابداری بپردازیم . با ما همراه باشید :   مبناي‌ تهيه‌ استانداردهای حسابداری ۱٫ استانداردهاي‌ حسابداري‌ بر مبناي مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ تدوين‌ گرديده‌ است‌. مفاهيم‌ نظري‌ مزبور توسط‌ كميته‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ با هدف‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ هماهنگ‌ تهيه‌ و به‌ پيوست‌ اين‌ مجموعه‌ ارائه‌ شده‌ است‌.   دامنه‌ كاربرد استانداردها حسابداری ۲.دامنه‌ كاربرد استانداردهای حسابداری ، صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ (كه‌ از اين‌ به ‌بعد صورتهاي‌ مالي‌ ناميده‌ مي‌شود) است‌ كه‌ به منظور ارائه‌ اطلاعات‌ مفيد در مورد وضعيت‌ مالي‌، عملكرد […]