۱۳۹۵-۱۲-۱۷

آسیب پذیری در توئیتر و اجازه دسترسی به حساب های قفل شده !

#امنیت ؛ در این مقاله به بررسی خبر منتشر شده مبنی بر آسیب پذیری در توئیتر و دادن اجازه دسترسی به حساب های قفل شده به مهاجمان می پردازیم . با ما با مقاله آسیب پذیری در توئیتر با ما همراه باشید :    توییتر چند ماه قبل، تحت تأثیر یک آسیب‌پذیری قرار گرفته بود که مهاجمان با بهره‌برداری از آن می‌توانستند سازوکار قفل حساب‌های کاربری را دور بزنند. توییتر می‌تواند یک حساب کاربری را با اهداف امنیتی قفل کند. اگر توییتر رفتار مشکوکی را مشاهده کند که نشان‌ دهد حساب کاربری در معرض خطر قرار گرفته، آن حساب را […]