خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('portfolio-types') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_statistics_useronline' doesn't exist]
DELETE FROM `wp_statistics_useronline` WHERE timestamp < 1606532250

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (12084) ORDER BY t.name ASC

نکات مهم مالیاتی - بخش چهارم|پویاسیستم مرکزی|فروشگاه ساز|حسابداری

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

مالیاتی نکات مهم مالیاتی &#8211; بخش چهارم

#حسابداری ؛ در این مقاله به ادامه مباحث نکات مهم مالیاتی می پردازیم و نکاتی مهم در این زمینه را به شما ارائه می دهیم . با ما همراه باشید : 

 

 

برخی مودیان مالیاتی بر این باورند که مالیاتی که برای آنها تعیین می شود، بیش از سهم واقعی آنهاست.
اگر شما هم از این دسته افراد هستید، به شما پیشنهاد می کنیم به مشاوران مالیاتی مراجعه نمایید.
اگر نمی دانید چطور از خود دفاع کنید، باز هم مشاوران مالیاتی راه درست را به شما نشان خواهند داد. ( نکات مهم مالیاتی )

 

تنظیم اظهارنامه های مالیاتی به شیوه صحیح
و بسیاری از خمات دیگر در زمره فعالیت های مشاوران مالیاتی می باشد. ( نکات مهم مالیاتی )

 

آیا می دانید عدم ثبت استهلاک موجب بی اعتباری و رد دفاتر نیست؟

مالیاتی مالیاتی نکات مهم مالیاتی &#8211; بخش چهارم Accounting Serv01

عدم ثبت هزینه استهلاک به دلایل زیر موجب رد دفاتر نمی‌شود:

ثبت هزینه استهلاک مالیات را کاهش داده منابع دولت با آن تقلیل می‌یابد فلذا عدم ثبت آن موجب افزایش این منابع می‌شود که مورد استقبال دستگاه مالیاتی کشور می‌باشد.

 

منظور از فعالیت مالی با توجه به اینکه در جای دیگری از آئین‌نامه هم ذکر شده است فعالیت‌های مالی و پولی است که گویای این امر است که مرجع تصویب‌کننده این آئین‌نامه فعالیت‌هایی غیر از تعدیلات را در این مورد مدنظر داشته است یعنی فعالیت‌هایی که ناشی از معاملات و امثالهم بوده را مدنظر داشته است (همچون واریز و برداشت بانکی، هرگونه خرید و فروش، هرگونه دریافت و پرداخت و امثالهم …) ( نکات مهم مالیاتی )

 

رد دفاتر قانونی به این معناست که دفاتر قانونی رد شده صلاحیت رسیدگی ندارند و می‌بایست قرائن دیگری را برای تعیین درآمد مشمول مالیات در نظر گرفت که این موضوع با فحوای ماده ۲۱ آئین‌نامه تحریر دفاتر قانونی و تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و خصوصاً سیر جریان تغییر ماده قانونی اخیرالذکر مغایرت دارد.

۱- جریمه عدم تسلیم اظهارنامه و دفاتر قانونی جمعا چند درصد است؟
پاسخ: مطابق ماده ۱۹۲ ق.م.م در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۳۰% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و ۱۰% مالیات متعلق برای سایر اشخاص می باشد.

ضمنا برابر ماده ۱۹۳ ق.م.م نسبت به مودیانی که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهند بود. بنابراین در سوال فوق کل جرایم ۵۰% مالیات متعلق خواهد بود.

 

۲- درآمد مشمول مالیات شرکت طوس که اظهارنامه مالیاتی ۱۳۹۵ را به اداره امور مالیاتی تسلیم نکرده است به مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال توسط اداره امور مالیاتی تعیین گردیده است. مبلغ جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی این شرکت چند میلیون ریال است؟

 

پاسخ: (۶۵۰*۰٫۲۵)*۰٫۳=۴۸٫۷۵

 

لازم به ذکر است در سوال فوق ۰٫۲۵ همان ۲۵% نرخ مالیات اشخاص حقوقی و ۰٫۳ همان جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد. مطابق ماده ۱۹۲ ۳۰% جریمه غیرقابل بخشودگی است.

 

۳- جریمه متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیرواقعی که غیرقابل قبول نیز باشد چند درصد مالیات متعلق است؟

 

پاسخ: مطابق ماده ۱۹۲ ق.م.م در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۳۰% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و ۱۰% مالیات متعلق برای سایر اشخاص می باشد. ( نکات مهم مالیاتی )

 

 

مقالات مرتبط :

سافت چین:

پویاسیستم:

فرهنگ مالیاتی

ابزارهای حسابداری – بخش اول

 

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (12084) ORDER BY t.name ASC

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.