خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('portfolio-types') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_statistics_useronline' doesn't exist]
DELETE FROM `wp_statistics_useronline` WHERE timestamp < 1606528609

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (13044) ORDER BY t.name ASC

نکات مهم حسابداری : تشویقات و جرایم مالیاتی - بخش اول|پویاسیستم مرکزی

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

حسابداری نکات مهم حسابداری : تشویقات و جرایم مالیاتی &#8211; بخش اول                                       1

#حسابداری ؛ در این مقاله به معرفی و بررسی نکات مهم حسابداری و تشویقات و جرایم مالیاتی می پردازیم . با ما همراه باشید :

 

در این بخش قصد داریم یک از مهترین قسمتهای قانون مالیاتهای مستقیم را برای شما ارائه کنیم . بخشی که موارد قانونی و مهمترین بخشنامه های تشویقات و جرائم مالیاتی را بررسی می کند . طبق ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند های الف و ب ماده ۹۵ این قانون ، چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حسای سود وزیان و دفاتر و مدارک آنها مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند ، معادل ۵ درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون ، به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد . جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .

 

در ماده ۱۹۰ قانون مالیاتها ، علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازاء هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد . پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل ۲٫۵% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود .

 

حال با توجه به توضیح در مورد این ماده قانونی مهم چند نکته مالیاتی از این قوانین را برای شما ارائه می دهیم .

 

نکات مهم حسابداری : تشویقات و جرایم مالیاتی

نکات مهم حسابداری : تشویقات و جرایم مالیاتی حسابداری نکات مهم حسابداری : تشویقات و جرایم مالیاتی &#8211; بخش اول

طبق رای شماره ۳۰/۴/۱۰۴۰۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نظر به اینکه مالیات از حقوق پرداختی یا تخصیصی حقوق بگیران کسر می گردد و وظیفه پرداخت کنندگان صرفا” کسر و ارسال آن به حوزه های مالیاتی است ، بنابراین تعلق جایزه خوش حسابی معادل ۴درصد مالیات حقوق بگیران اصولا” به غیر مورد نداشته و اعطاء جایزه موضوع صدر ماده ۱۹۰ به پرداخت کنندگان حقوق منتفی است .

 

با عنایت به رای فوق الذکر پرداخت کنندگان حقوق در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره ، مشمول جرائم خاص خود برابر ماده ۱۹۷ و ۱۹۹ و تبصره های ان می باشند ، در نتیجه جریمه دیرکرد به میزان ۲/۵ درصد در ماه مقرر ماده ۱۹۰ مذکور شامل پرداخت کنندگان حقوق نخواهد بود .

 

سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی بخشنامه شماره ۵۱۷۷۲/۱۱۵۰۸-۳۰/۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۸ موارد فوق را در خصوص عدم اعمال جایزه خوش حسابی برای پرداخت کنندگان حقوق و همچنین عدم اعمال جریمه ۲/۵ درصد در ماه مقرر برای پرداخت کنندگان حقوق را تایید نموده است .

 

طبق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون ، بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابزاری مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.

 

مقالات مرتبط :

سافت چین:

پویاسیستم:

نکات مهم حسابداری : دفتر معین چیست ؟

نکات مهم حسابداری : پیشرفت در حسابداری – بخش دوازدهم

 

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (13044) ORDER BY t.name ASC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *