خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('portfolio-types') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_statistics_useronline' doesn't exist]
DELETE FROM `wp_statistics_useronline` WHERE timestamp < 1603287590

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (12368) ORDER BY t.name ASC

راه اندازی سایت جدید سازمان امور مالیاتی|پویاسیستم مرکزی|حسابداری

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

#حسابداری ؛ در این مقاله به معرفی سایت جدید سازمان امور مالیاتی کشور می پردازیم . با ما همراه باشید : 

مالیاتی مالیاتی راه اندازی سایت جدید سازمان امور مالیاتی Accounting Serv01

پورتال اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی که بخش دیگری از سامانه اصلی سازمان امور مالیاتی کشور است به انتشار کلیه قوانین ، آیین نامه ها، مصوبه ها و بخش نامه های مالیاتی پرداخته است.
سامانه جدید سازمان امور مالیاتی : سامانه جدید سازمان امور مالیاتی کشور با تغییرات و بهبود فضای کاری مدتی است در اختیار مودیان قرار گرفته تا بسیار راحت تر از قبل بتوانند از خدمات این سازمان استفاده کنند و همچنین با آن ارتباط برقرار کنند. ( سایت جدید سازمان امور مالیات )

سامانه مالیات بر ارزش افزوده که بخشی از سایت اصلی سازمان امور مالیات کشور است تمامی اطلاعات مربوط به گواهی نامه مالیات بر ارزش افزوده و قوانین آن را در اختیار مودیان قرار داده است. شما همچنین میتوانید شرکتهایی که در بلک لیست اداره دارایی قرار دارند را از این قسمت مشاهده فرمایید   https://www.evat.ir    ( سایت جدید سازمان امور مالیاتی )

سازمان امورمالیات کشور لیست تمامی شرکتهایی که به دلیل صورتحساب غیر واقعی فاقد اعتبار هستند را به صورت فایل اکسل در اختیار مودیان قرار میدهد.      http://www.intamedia.ir

پورتال اطلاع رسانی سازمان امور مالیات که بخش دیگری از سامانه اصلی سازمان امور مالیاتی کشور است به انتشار کلیه قوانین ، آیین نامه ها، مصوبه ها و بخش نامه های مالیات پرداخته است. بخشی از این سامانه مستقیما اطلاعات سازمان امور مالیات هر استان را به تفکیک مشخص میکند. در این قسمت میتوان بخش نامه ها و آیین نامه و قوانین را نیز جست وجو کرد. http://www.intamedia.ir/Pages/Action/Home

سامانه عملیات الکترونیک سازمان امورمالیاتی نیز دیگر قسمت این سایت است که کلیه فرآیند های الکترونیکی سازمان و مودیان را اعم از اظهارنامه مالیات ها و پرداخت آنها و شرایط و ضوابط را به نمایش گذاشته است و حتی مرحله به مرحله این مراحل را توضیح داده است.tax.gov.ir

 

مقالات مرتبط :

سافت چین:

پویاسیستم:

پولشویی الکترونیک چیست

نحوه‌ ارائه‌ صورت هاي‌ مالي قسمت اول

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (12368) ORDER BY t.name ASC

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.