ردیف عنوان نسخه دانلود
1 دمو نرم افزار حسابداری پویا دمو دانلود کنید
2 آموزش حسابداری پویا ویدیو آموزشی دانلود کنید
3 آموزش حسابداری پویا PDF دانلود کنید
4 آموزش نصب نرم افزار حسابداری پویا ویدیو آموزشی دانلود کنید
5 نرم افزار حسابداری پویا پایه دانلود کنید
6 نرم افزار حسابداری پویا ساده دانلود کنید
7 نرم افزار حسابداری پویا ساده - تولیدی دانلود کنید
8 نرم افزار حسابداری پویا فروشگاهی دانلود کنید
9 نرم افزار حسابداری پویا شرکتی دانلود کنید
10 Access Runtime 2010 دانلود کنید
11 SQL Server 2000 دانلود کنید
12 SQL Server 2008 نسخه 32 بیتی دانلود کنید
13 SQL Server 2008 نسخه 64 بیتی دانلود کنید