لیست برخی از اصناف مختلف که در حال حاضر از نرم افزارهای حسابداری و انبارداری پویا استفاده میکنند

 1. فروشگاههای خدمات کامپیوتر
 2. شرکت خدمات اینترنت
 3. کارخانه پلی استر
 4. کارخانه ایزوگام
 5. ابزار فروشی
 6. داروخانه دام پزشکی
 7. الکتریکی
 8. برق صنعتی
 9. کارخانه پت
 10. شیرینی فروشی
 11. رستوران
 12. لوازم آرایشی بهداشتی
 13. آهن فروشی
 14. پخش مواد غذایی
 15. پخش لوازم بهداشتی
 16. پرده دوزی
 17. سوپرمارکت
 18. سیم پیچی
 19. تعویض روغنی
 20. لباس فروشی
 21. لوازم التحریر
 22. کتاب فروشی
 23. شرکت پخش لبنیات
 24. مصالح ساختمانی
 25. لوازم خانگی
 26. شرکت سنگ
 27. دفتر پیشخوان دولت
 28. باشگاههای ورزشی
 29. شرکت تعاونی مصرف کارمندان
 30. خدمات پرینتر