برخی خصوصیات نسخه انبارداری:

۱-امکان تعريف کالا , گروه بندي کالا

۲-امکان تعريف نا محدود انبار

۳-امکان گروه بندي مشتريان (همکاران و……)

۴-امکان ثبت رسید ورود کالا به انبار

۵-امکان ثبت حواله خروج کالا از انبار

۶-امکان گزارش گیری آنی از موجودی کالاهای انبار

۷-امکان گزارش گیری از موجودی انبار به تفکیک انبار و کالا

۸-امکان مشاهده کارتکس کالا به تفکیک انبار

۹-امکان مشاهده کارتکس کلی کالاها

۱۰-امکان تعیین قیمت فروش کالا

۱۱-امکان تعریف مراکز هزینه

۱۲-امکان تعریف درخواست کننده کالا

۱۳-امکان تعریف تحویل گیرنده کالا

۱۴-امکان گزارش گیری ار حواله های ورودی و خروجی به تفکیک تاریخ

۱۵-امکان گزارش گیری از حواله ها بر اساس مراکز هزینه

۱۶-امکان گزارش گیری از حواله خروج کالا و رسید انبار

۱۷-راس گیری چک

۱۸-یاداوری قرارملاقات ها و یادداشت ها

۱۹-گزارشات انبار براساس(تاریخ، نام تحویل گیرنده، نام انبار، کد کالا، نام کالا، نوع حواله(خروج کالا و ورود کالا ،خروج محصول و ورود محصول) ،شماره حواله، نام مرکز هزینه، و هر ترکیبی از موارد بالا)

۲۰-گزارش کارتکس کالا براساس(تاریخ، نام تحویل گیرنده، نام تحویل دهنده، نام انبار، کد کالا، نام کالا، نوع حواله (ورود و یا خروج )، شماره حواله، نوع انبار(کالا یا محصول))

۲۱-گزارشات ورود و خروج انبار براساس(تاریخ، نام تحویل گیرنده، نام تحویل دهنده، نام انبار، کد کالا، نام کالا، نوع حواله (ورود و یا خروج )، شماره حواله، نوع انبار(کالا یا محصول)، نام مرکز هزینه، وضعیت حواله(قطعی و غیرقطعی)، نوع گزارش(نمایش واحد فرعی و اصلی و عدم نمایش واحد فرعی یا اصلی))

۲۲-گزارشات کالا بر اساس(نام کالا، کدکالا، قیمت خرید، قیمت فروش، تاریخ، حرف جستجو، گروه مشتری، نام مشتری، نقطه ی سفارش، لیست قیمت خرده فروشی و عمده فروشی، تاریخ انقضا، چاپ اتکت، چاپ بارکد کالا)