حسابداری شرکتی

حسابداری شرکتی

 

حسابداری شرکتی حسابداری شرکتی demo 1                      حسابداری شرکتی حسابداری شرکتی buy 1

 

این نسخه از نرم‌افزار ضمن آنکه تمام قابلیت های عنوان شده در نسخه فروشگاهی یا عادی را دارد .

 

برخی از خصوصیات این نرم افزار به شرح زیر است :

 

امکان تعریف فروش ویژه جهت فروش با تخفیف در شرایط خاص و محدوده تاریخی

مرور دفاتر حسابداری

گزارش اسناد حسابداری

رأس گیری چک ها

امکان ثبت اسناد به صورت دستی

گزارش خلاصه سند روزانه

کارت حسابداری کالا

گزارش فروش روزانه کالا

ریز فروش

 فروش ویژه

 تراز دفتر کل

 تراز دفتر معین

 تبدیل تاریخ و شماره سند

 

شرکت پویا سیستم برای رفاه حال مشتریان خود اقدام به تولید مجموعه نرم افزار حسابداری پویا سیستم  مطابق با نیاز مشتریان خود کرده است .

 

مجموعه نرم افزار های حسابداری پویا سیستم شامل :

 

حسابداری شرکتی حسابداری شرکتی f1      حسابداری شرکتی حسابداری شرکتی t9 2     حسابداری شرکتی حسابداری شرکتی s1 2     حسابداری شرکتی حسابداری شرکتی sh1 2     حسابداری شرکتی حسابداری شرکتی p1 2