حسابداری ساده

حسابداری و انبارداری ساده

 

حسابداری ساده حسابداری ساده demo 1                      حسابداری ساده حسابداری ساده buy 1

 

امکانات و ویژگی های نرم افزار حسابداری و انبارداری ساده به صورت زیر می باشد :

 

۱- امکان تعریف انواع حساب درسطح کل و معین بصورت نامحدود

۲-صدورفاکتور فروش و خرید و برگشت از فروش و خرید

۳-صدور انواع چک دریافتنی و پرداختنی

۴-اعلام وصول چک

۵-واگذاری چک به مشتری

۶-تعین وضعیت چک (پاس نشده برگشتی  درجریان وصول خرج شده …)

۷-امکان صدورفاکتور جهت خدمات

۸-گزارش از گردش انواع حساب ها در سطح معین

۹-امکان نصب بصورت نامحدود در یک سیستم برای انجام حسابداری امور مختلف

۱۰-گروه بندی مشتریان

۱۱-گروه بندی کالاها

۱۲-دوقیمت خرده فروشی و عمده فروشی

۱۳-هشت مدل چاپ فاکتورفروش

۱۴-تخصیص یک شماره رسید به چندین فاکتور خرید جهت تحویل به انباردار

و بسیاری موارد دیگر

 

شرکت پویا سیستم برای رفاه حال مشتریان خود اقدام به تولید مجموعه نرم افزار حسابداری پویا سیستم  مطابق با نیاز مشتریان خود کرده است .

 

مجموعه نرم افزار های حسابداری پویا سیستم شامل :

 

حسابداری ساده حسابداری ساده f1      حسابداری ساده حسابداری ساده t9 2     حسابداری ساده حسابداری ساده s1 2     حسابداری ساده حسابداری ساده sh1 2     حسابداری ساده حسابداری ساده p1 2