خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('portfolio-types') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_statistics_useronline' doesn't exist]
DELETE FROM `wp_statistics_useronline` WHERE timestamp < 1610866824

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (12290) ORDER BY t.name ASC

اطلاعات ترافیکی یکی از امکانات جدید گوگل|پویاسیستم مرکزی|حسابداری

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

گوگل اطلاعات ترافیکی یکی از امکانات جدید گوگل 21

#اینترنت ؛ در این مقاله به معرفی و بررسی امکانات جدید گوگل می پردازیم . به کمک این امکان شما می توانید وضعیت ترافیکی مسیری که می خواهید بروید را مشاهده کنید . با ما همراه باشید : 

 

با امکان جدید گوگل می توانید اطلاعات کاملی از وضعیت ترافیکی بگیرید.
گوگل امکانی را برای کاربران خود فراهم کرده که می توانند با ورود به بخش طراحی شده ناوبری با مشخص کردن مبدا و مقصد خود اطلاعات ترافیکی کاملی از محل تعیین شده دریافت نمایند.
برای استفاده از این امکان گوگل مراحل زیر را طی کنید.
ابتدا کلمه navigation در گوگل تایپ کنید و اینتر را بزنید.

 

اطلاعات ترافیکی یکی از امکانات جدید گوگل

اطلاعات ترافیکی یکی از امکانات جدید گوگل گوگل اطلاعات ترافیکی یکی از امکانات جدید گوگل                 1

در صفحه نمایش داده شده مبدا و مقصد خود را تعیین کنید و سپس گزینه get direction را که در گوشه سمت راست قرار دارد انتخاب کنید. (می توانید مبدا و مقصد را به زبان فارسی یا انگلیسی تایپ کنید)

 

اطلاعات ترافیکی یکی از امکانات جدید گوگل

اطلاعات ترافیکی یکی از امکانات جدید گوگل گوگل اطلاعات ترافیکی یکی از امکانات جدید گوگل                 2

 

 

پس از تعیین مبدا و مقصد گوگل اطلاعات ترافیکی کاملی از از محل های تعیین شده شامل زمانی که باید طی کنید تا به مقصد برسید و میزان مسافت را به شما نشان می دهد.

 

اطلاعات ترافیکی یکی از امکانات جدید گوگل

اطلاعات ترافیکی یکی از امکانات جدید گوگل گوگل اطلاعات ترافیکی یکی از امکانات جدید گوگل                 3

مقالات مرتبط :

سافت چین:

پویاسیستم:

ترفند اینترنتی ؛ حذف گزینه های پیشنهادی مرورگر

معرفی امکانات جیمیل

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (12290) ORDER BY t.name ASC

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.